You, the petitioner
Kindermars

Stop - per direct - de subsidie op biomassacentrales in Nederland

25,528 signatures

In Nederland en in het buitenland worden jaarlijks, met overheidssubsidie, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken. Echter biomassa is niet CO2 neutraal en de verbranding hiervan geeft meer uitstoot van fijnstof dan gas en steenkool tezamen.

Petition

We

bewoners van Nederland

 

observe

  • dat de geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales steeds meer ter discussie staat.

  • Dit omdat de uitstoot van fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en het klimaat.

  • RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen daarom voor de gevolgen van biomassacentrales zoals meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, COPD en andere hart-en vaatziekten.

 

and request

dat de subsidie voor biomassa (ook wel SDE+ genoemd) per direct wordt stopgezet vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2030-08-15 
Lead petitioner:
Fenna Swart  
Organisation:
Comite Schone Lucht 
Website:

History

Signatures

Updates

SDE subsidie is niet bedoeld voor houtige biomassa

In deze petitie, die tot nu toe al ruim 9.000 keer getekend is staat onder meer: “In Nederland en in het buitenland worden jaarlijks, met overheidssubsidie, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken. Echter biomassa is niet CO2 neutraal en de verbranding hiervan geeft meer uitstoot van fijnstof dan gas en steenkool tezamen.” De petitie zal op een later moment aangeboden worden aan de Tweede Kamer met het verzoek om de subsidiegelden (SDE) te investering in echte duurzame energie, zoals zonne-, wind-, aarde- en waterenergie naast het isoleren van woningen. Doe daarom mee aan onze Online Demonstratie, komende zaterdag 18 april met als doel 40.000 handtekeningen te behalen.

+Read more...

Help ons en deel de volgende links vandaag en morgen zoveel mogelijk:

Facebook

https://facebook.com/events/s/online-demonstratie-stopbiomas/804219680071706/?ti=cl

Twitter

https://twitter.com/fenokkio/status/1250366826674114560?s=19

Dank en Hartelijke groet!

Eline, Jildert en Fenna Comite Schone Lucht

2020-04-16

Update in English

In the Netherlands and abroad, millions of trees are cut down and burned in biomass plants every year, with billions in government subsidy, to generate so-called sustainable energy. However, biomass is not CO2 neutral and its combustion produces more particulate matter emissions than gas and coal combined.

+Read more...

We request that the NL government subsidy for biomass (also known as SDE +) be stopped immediately due to the very harmful consequences for humans, animals and nature due to the polluting and worrying emissions and the devastating effects on air quality, ecology and biodiversity.

The online demonstration #StopBiomassa on April 18, 2020 aims to get at least 40,000 signatures, so that the House of Representatives must put it on the agenda for discussion.

2020-04-12